Kurumsal Kimlik

image

Kurumların kendini tanımlama, sunma ve tanıtım stratejilerinin tamamını yönlendiren hizmetler bütününe kurumsal kimlik denir.

Kurumsal kimlik firmanızın saygınlığı ve güvenilirliği açısından olmazsa olmaz bir pazarlama gereksinimidir.

Google tarafından yapılan araştırmalarda kurumsal kimliğe sahip olan işletmelerin %92 oranında müşterilere daha fazla güven verdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Aynı araştırmada kurumsal kimlik sahibi işletmelerin satışa dönüştürme oranı diğerlerine göre daha yüksektir.